· 

La República democràtica de Congo, un dels països més pobres, justament a causa de les seves riqueses