Qui som i què fem ?

L'EAP de l'ABS Alt Camp Oest amb el Projecte Kinshasa
L'EAP de l'ABS Alt Camp Oest amb el Projecte Kinshasa

La FUNDACIÓ PRIVADA SISCOARAN,  som una entitat sense afany de lucre, inspirada en l'esperit de l'Evangeli de Jesús, es oberta a tots els principis de solidaritat, fraternitat universal, humana i humanitzadora i neix a l´any 2010 amb l´objectiu de donar suport i fomentar l’ajuda i solidaritat als pobres, en particular als països coneguts com a “Tercer Mon”, prioritzant projectes destinats a cooperació i ajuts a països menys avançats, en els que les persones no tenen accés a l´alimentació, a l´educació o a serveis sanitaris bàsics.

 

Finalitats fundacionals de la fundació

 

Tanmateix s´inclou dins dels fins fundacionals el de vetllar per la protecció de l'espai natural de la Vall d´Aran.

 

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d´acord amb el que estableix la normativa sobre Fundacions.

 

En concret, a fi de dur a terme la finalitat, la Fundació desenvoluparà diferents activitats entre les que destaquem aquelles dirigides a avaluar, atendre i ajudar a projectes solidaris de desenvolupament (de forma preferent als països més pobres), dedicar els seus esforços a la promoció humana en segments de població desfavorida, treballar per la sensibilització social envers les necessitats dels més febles, denunciar situacions injustes que, de qualsevol forma, sotmeten o van contra la dignitat de la persona i vetllar per l´entorn natural de la Val d´Aran i la seva protecció.

 

L'Origen: Francisco Pinós Ané

 

Fill de les muntanyes de la Vall d'Aran de Vielha, més conegut com a Sisco de ço d´Antonia, es va dedicar com a moltes altres persones de la seva època, a les activitats del sosteniment  del  patrimoni  familiar per assolir les necessitats de subsistència.

 

Va ser una persona molt qualificada com a tractant de bestiar, així com pels seus coneixements  propis de l´activitat agrícola i ramadera.

 

Traspassat en el mes d'abril de l´any 2007, el patrimoni que va deixar farà possible la realització de les activitats de la Fundació que porta el seu nom.

" Sisco "