Ajuda per a les nenes que viuen en "Balay sa Natzaret" - Filipines

La Fundació Siscoaran ajuda econòmicament a estudiants procedents de les àrees pobres de muntanya per continuar els seus estudis de secundària a través de l'organització "Balay sa Natzaret" a Sant Carles City- Província Negros Occidental - 6127- (Fiilipines)

 

El centre acull a nenes per donar-los oportunitat d'anar a l'escola, nenes procedents de famílies de molt escassos recursos que viuen a les zones de muntanya. Els ingressos d'aquestes famílies són inferiors a 3 euros diaris.

 

El suport de Siscoran és molt significatiu ja que es manté solit cada any per al manteniment de despeses bàsiques en diferents àrees

 

Els objectius:

 

Promoure millores en les condicions de vida de nenes del carrer, nenes òrfenes, nenes abandonades, nenes víctimes d'abús i maltractament, en les àrees d'educació, salut i necessitats bàsiques.

 

Animar i promoure la presa de consciència sobre l'important valor de la infantesa a la nostra societat, generant interès en el seu desenvolupament personal i de les seves habilitats.

 

Animar i donar suport a les famílies i a les comunitats de les nenes perquè creïn un ambient afectiu en el qual les nenes puguin trobar un sentit positiu per les seves vides.