Ajudes a Activitats Educatives, Escoles Infantils i de Primaria al Sudan (Àfrica)


Les guerres, els conflictes i els desastres naturals no perdonen als infants. De fet, són la infància i la joventut els qui més els pateixen. Per infants i joves en situació d'emergència, l'educació és una taula de salvació.

 

Les escoles ofereixen estabilitat i una estructura bàsica per ajudar-los a gestionar el trauma al qual s'han vist exposats. De fet, l'escola els protegeix de molts dels perills físics que els envolten, inclòs l'abús, l'explotació i el reclutament en grups armats.

 

La Fundació Siscoaran a fet donatius que s'han destinat directament a activitats educatives i de formació com podria ser els tallers específics per a noies i joves al Centre d'Aprenentatge Arrupe, ja que s'ha demostrat que invertir en l'educació de les noies comporta clars beneficis per a la salut i el futur econòmic de les dones joves, millorant així les expectatives de tota la seva comunitat.

 

Motivar la participació d'alumnes en les diferents iniciatives educatives és un constant repte, no només pel SJR sinó també per a les altres agències que ofereixen serveis educatius a Maban.