Centre de formació de la dona "Nuwa Yampan" - Amazones (Perú)

El CENTRE DE FORMACIÓ DE LA DONA "Nuwa Yampan" està al servei de les dones awajun i hispanoparlants dels assentaments humans: Juan Velasco Alvarado i Héctor Peas a Santa María de Neva, Capital de la Província de Condorcanqui, Departament de Amazonas- Perú-

 

El Centre "Nuwa Yampan" té com a objectiu principal la formació i capacitació de la Dona a les Opcions de COSTURA - MANUALITATS - PERRUQUERIA - RESPOSTERIA - CUINA - TÈCNIQUES DE MASSATGES.  Cada Opció té una Facilitadora responsable de les classes tant teòric com pràctiques.

 

Dit Centre funciona amb un FONS ECONÒMIC per a totes les opcions i s'alimenta dels ingressos de les vendes del material o productes elaborats per cadascuna de les opcions, així com d'algunes ajudes rebudes de l'exterior.

 

Les participants de Costura i Manualitats, reben un tant per cent del material elaborat personalment quedant l'altre percentatge per al fons de el Centre.

 

Funciona més un sistema de MICROCRÈDITS que es regeix per uns Criteris i exigeix unes condicions i compromisos dels que ho sol·liciten. 

 

El seu objectiu és afavorir a cada participant posar en pràctica els coneixements rebuts, ja sigui perruqueria, massatges o mitjançant la venda dels productes elaborats per ella mateixa i amb fons propi, per tal de millorar la seva economia familiar.

 

Sobretot, cal afegir que "Nuwa Yampan" és un Centre on les Dones enforteixen la seva identitat a través dels Valors que allà es cultiven, com és la Pròpia Dignitat, la Igualtat de Gènere, la cura de la Creació, la Coresponsabilitat, així com l'esperit de servei i el Compartir que s'expressa amb freqüència en animades menjars fraternes, celebració d'aniversari o festes que reforcen el sentid de grup i la identificació amb el Centre de Formació de la Dona "Nuwa Yampan" (DONA TREBALLADORA) .

 

El Centre de Formació de la Dona "Nuwa Yampan", agraeix a la FUNDACIÓ SISCOARAN l'ajuda econòmica rebuda per realitzar el somni de cadascuna de les participants que és "ser més per servir millor" a les seves pròpies famílies i al seu poble.