Projecte "En todo Amar y Servir" - (Bolívar - Colòmbia)

Durant el mes de gener de 2019 a Ciudad Bolívar vam lliurar material escolar a la població infantil - juvenil de les àrees rurals més desfavorides.

 

Aquest projecte consisteix a facilitar material escolar als nens de l'àrea rural i així enfortir l'educació de la joventut camperola més desfavorida, brindar educació a nens que no poden estudiar per falta de material escolar i estimular les famílies perquè puguin enviar els seus fills a l'escola.

 

Els beneficiaris / es són nens i nenes de 6 fins als 16 anys que pertanyen a les escoles rurals de Bonavista, la Mina, Bolivararriba, Farallons i àrea urbana. Procedeixen de famílies molt humils que presenten problemes de prostitució, violència, abandó de la llar d'un dels progenitors i falta de treball.

 

Cada kit escolar que van rebre estava format per 9 quaderns, llapis, colors, plastilines, crayolas, bloc blanc i de colors.

 

També es realitzen xerrades amb els nens sobre el valor de la solidaritat, l'amor i el respecte. Les activitats es duen a terme gràcies a la implicació dels docents de les escoles rurals.


VIDEOS