Projecte "Rayito Caído del Cielo" (Olla Común)


L'Olla Comuna, "Rayito Caído del Cielo" es troba a la Capital de Lima, Perú, Districte de Pont Pedra, Zona Vessants del Chillón, Primera Esplanada.

 

Les Olles Comuns van néixer a Lima com a resposta per resoldre el problema d'alimentació i supervivència de llars vulnerables. Però sobretot, parlar d'olles comunes, és parlar de l'audàcia i capacitat d'iniciativa de les DONES per organitzar-se i dur endavant les tasques que impliquen fer front a la precarietat de la vida a situacions d'extrema pobresa. Tasques que exigeixen col·laboració responsable i continuada en proveir, administrar i elaborar, el menú que cada dia se'n va a preparar i després repartir a les dones associades.

 

Concretament, l'olla comuna "Rayito Caído del Cielo" la conformen unes 25 mares de família i són 120 plats els que es preparen i consumeixen diàriament. Per cada plat aporten 1 sol. A aquest ingrés, li sumen el que solidàriament aconsegueixen demanant pels mercats quan la necessitat ho requereix. També col·laboren diàriament, amb la llenya que solen recollir de les serradores properes. Així van equilibrant el seu fons. Elles s'organitzen per dies i totes van rotant. La idea de tenir assegurat un plat diari de menjar per als seus fills, els motiva a la col·laboració en el treball. Ho fan amb gust.

 

I sobretot, l'acció solidària de l'olla comú, cobra un sentit de lluita i transformació social per part de les dones. Els que estem del costat de la DONA, abriguem l'esperança que aquesta experiència participativa en el context comunitari i veïnal de les olles comunes, obriu camins per a una major participació i lideratge en favor de la Dona en la vida i desenvolupament dels assentaments humans.

 

Donada aquesta realitat de precarietat aguditzada per la pandèmia, hem donat suport a una de les olles comunes que per la donació econòmica de SISCOARAN, va prendre el nom de "Rayito Caído del Cielo". El suport va consistir en aportar queviures a fi de donar-los una major consistència al seu fons econòmic, així com proporcionar-los alguns estris de cuina.