Col·laboració en Llibres


 Poemario: "Desde dentro"

Milagros Chávez

 Un Viatge Fantàstic a Traços de Llapis - Els Pobles de la Vall d'Aran

Ricard Novell Agramunt


POESIA ARANESA: - "GARONADES"

Joan Loís - Tòni Escala - Carmen Estrada - Clara Estrada - Xavi Gutiérrez . Marcos Nart - Chus Onco - Maite Pedarròs - Gemma Segura

llustracions de Kris Nart


Poesia i Prosa en Aranés

"101 PENSADES" - "AMÀS"

Tòni Escala